Amukin

AmukinÒ is niet langer beschikbaar op de Belgische markt. Het kan vervangen worden door het generisch product amikacine. Er is één enkele variant beschikbaar in België: Amikacine B. BraunÒ, in flacons van 100ml met ofwel 500mg of 1 gram actief product.

Let wel. Amikacine kan enkel in het ziekenhuis voorgeschreven worden, behalve indien het gaat om de verderzetting van een in het ziekenhuis begonnen behandeling. In dat geval dient de voorschrijvende arts een attest b aan te vragen bij de adviserend arts van het ziekenfonds, dat de patiënt moet bezorgen aan de publieke apotheek die de amikacine aflevert. Het aanvraagformulier om dit attest b aan te vragen vindt u onder: Formulieren > Aanvraag amikacine.