FR

Bedaquiline (Sirturo®)

Het antituberculeuze geneesmiddel Sirturo® van de firma Janssen is verkrijgbaar in België sinds 15 mei 2014. Momenteel is het product enkel beschikbaar in een verpakking van 188 tabletten die elk 100mg bedaquiline bevatten. Eén verpakking is voldoende voor één volledige behandeling van 24 weken. 

Meer details zijn te vinden in de “Samenvatting van de productkenmerken” op http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl .

Sirturo® mag enkel afgeleverd worden door de ziekenhuisapotheken. Terugbetaling is enkel mogelijk via BELTA-TBnet. Hiervoor moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden die vastgelegd werden door de werkgroep MDR-TB van het Wetenschappelijk Comité Tuberculose. Alvorens het product voor te schrijven, is het noodzakelijk om BELTA-TBnet te contacteren om zich er van te vergewissen dat Sirturo® zal terugbetaald worden.

Contactgegevens Belta-TBnet: Tel: 02 510 60 97; E-mail: info@belta.be.