Richtlijnen Latente Tuberculose-infectie

Klik op de figuur om de nieuwe Belgische aanbevelingen voor de opsporing en behandeling van latente tuberculose-infectie (LTBI) te raadplegen. Voorlopig zijn ze enkel beschikbaar in een Engelstalige digitale versie. Nederlandstalige en Franstalige samenvattingen met praktische richtlijnen voor de terreinwerkers worden eerlang verwacht.