Stock-outs van geneesmiddelen

De afgelopen jaren worden we geregeld geconfronteerd geworden met stock-outs van Myambutol en zelfs Rifadine. Aangezien we ons niet kunnen veroorloven dat een tuberculosepatiënt een onvolledige behandeling krijgt, stelt BELTA-TBnet een aantal alternatieven voor in geval van een tijdelijke stock-out:

  1. Gebruik pillen van hetzelfde product met een andere dosering (indien beschikbaar).
  2. Bereid het geneesmiddel magistraal
  3. Bestel het geneesmiddel in het buitenland

BELTA-TBnet neemt alle kosten verbonden aan de 3 vermelde alternatieven ten laste die niet door de mutualiteit of een andere instantie terugbetaald worden.

Buitenlandse bestellingen – informatie voor de arts

Een ingevoerd geneesmiddel kan niet terugbetaald worden in België. Om te vermijden dat een patiënt die behandeld wordt voor tuberculose de Rifadine zelf moet betalen kunnen de kosten door het BELTA-TBnet project gedragen worden. Hiervoor moeten 3 stappen ondernomen worden door de zorgverlener:

  • De patiënt wordt ingeschreven in het BELTA-TBnet project aan de hand van het registratieformulier. Onder reden tenlasteneming wordt ‘Andere’ aangekruist en ‘Import Rifampicine’ ingevuld.
  • Een BELTA-TBnet voorschriftformulier wordt ingevuld en dient als alternatief voor een regulier voorschrift. Aangezien het medicijn slechts tijdelijk onbeschikbaar is, vragen we niet meer dan 4 dozen per voorschriftformulier aan te vragen.
  • Een Artsenverklaring* wordt ingevuld ter verantwoording van de buitenlandse bestelling.

Alle formulieren moeten zo volledig mogelijk ingevuld om de procedure vlot te laten verlopen. Het BELTA-TBnet voorschriftformulier en de artsenverklaring worden meegegeven met de patiënt en zijn bestemd voor de apotheker. Het registratieformulier wordt verzonden naar het BELTA-TBnet project.

*De artsenverklaring maakt geen melding van invoer wegens tijdelijke onbeschikbaarheid in België. Deze indicatie is sinds 2012 wel erkend. In afwachting van een officiële aanpassing van de artsenverklaring dient het bestaande document gebruikt te worden, dat verschenen is in het Staatsblad van 22/12/06 als bijlage bij het Koninklijk besluit van 14 december 2006.

Buitenlandse bestellingen - informatie voor de apotheker

De apotheker kan bij het ontvangen van het BELTA-TBnet voorschriftformulier en de Artsenverklaring, de bestelling via het buitenland plaatsen en het middel gratis afleveren aan de patiënt. BELTA-TBnet betaalt alle kosten terug aan de apotheker.

De apotheker stuurt een factuur en een kopie van het voorschriftformulier aan BELTA-TBnet, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel. Voor het geneesmiddel mag de publieksprijs aangerekend worden. Deze kan berekend worden, gebaseerd op de aankoopprijs in het buitenland, met de prijsberekeningsmodule voor terugbetaalbare geneesmiddelen die te vinden is op de website van APB: www.apbtarief.be. Daarnaast mogen ook de transportkosten in rekening gebracht worden.