Stock-outs van geneesmiddelen

De afgelopen jaren zijn we geregeld geconfronteerd geworden met stock-outs van MyambutolÒ en zelfs RifadineÒ. Aangezien we ons niet kunnen veroorloven dat een tuberculosepatiënt een onvolledige behandeling krijgt, stelt BELTA-TBnet een aantal alternatieven voor in geval van een tijdelijke stock-out:

  1. Gebruik pillen van hetzelfde product met een andere dosering (indien beschikbaar). Voorbeeld: geef 2 x rifadine 150 mg in plaats van 1 x rifadine 300 mg.
  2. Bereid het geneesmiddel magistraal
  3. Bestel het geneesmiddel in het buitenland

Meer uitleg over deze alternatieven vindt u onder: > Apotheker > Bestelling buitenland.

Opgelet!

Ÿ  BELTA-TBnet neemt alle kosten verbonden aan de 3 vermelde alternatieven ten laste die niet door de mutualiteit of een andere instantie terugbetaald worden.