Terugbetaling van de fluoroquinolones

Er zijn talrijke varianten van generische levofloxacine en moxifloxacine op de Belgische markt. Hierdoor is de prijs gedaald. De fluoroquinolones vallen thans in de RIZIV-terugbetalingscategorie C. Bovendien zal de terugbetaling door de mutualiteit enkel en alleen gebeuren indien de voorschrijvende arts op het RIZIV voorschrift vermeldt: “derdebetalingsregeling van toepassing”.

Voor het remgeld kan steeds een beroep gedaan worden op BELTA-TBnet.