FR

Algemene geneesmiddelen voor het behandelen van de nevenwerkingen van de tuberculosemedicatie waarvoor BELTA-TBnet kan tussenkomen.

BELTA-TBnet kan een aantal klassen van geneesmiddelen ten laste nemen bij ernstige nevenwerkingen die het verder zetten van de behandeling in het gedrang brengen. Voor elke klasse wordt een typemolecule vermeld.  Ook andere molecules die tot dezelfde klasse behoren, kunnen voorgeschreven worden, maar alle voorschriften dienen steeds op stofnaam te gebeuren.  BELTA-TBnet zal geen specialiteit terugbetalen indien er generische alternatieven voorhanden zijn.

Klasse geneesmiddel*
Typemolecule
 Stofnaam RIZIV categorie
Vitamine B6pyridoxine D (100% ten laste patiënt)
H1-antihistaminicacetirizine Cs (40% terugbetaald) of D (100% ten laste patiënt) naargelang de verpakking
Gastroprokinetische anti-emeticadomperidon D (100% ten laste patiënt)
Selective Serotonin Reuptake Inhibitor antidepressivafluoxetine B (75% terugbetaald)
Benzodiazepines   
lorazepam D (100% ten laste patiënt)
Maagzuursecretie-inhibitoren
 H2-antihistaminicaranitidine
 C (50% terugbetaald)
 Protonpomp-inhibitorenomeprazol B (75% terugbetaald) of C (50% terugbetaald) naargelang de verpakking
Glucocorticoïden
methylprednisolonB (75% terugbetaald)

  * Bijkomende geneesmiddelen zijn mogelijk mits voorafgaande goedkeuring van de Coördinatie BELTA-TBnet