Geneesmiddelen en andere aan de behandeling verbonden onkosten die door BELTA-TBnet ten laste worden genomen

  • Alle tuberculosegeneesmiddelen, inclusief de tweedelijnsgeneesmiddelen die uit het buitenland moeten ingevoerd worden: zie tabel tuberculosegeneesmiddelen (met vermelding RIZIV categorie).
  • Bepaalde generische geneesmiddelen voor de behandeling van de nevenwerkingen van de tuberculosemedicatie: zie tabel algemene geneesmiddelen (met vermelding RIZIV categorie).
  • Kosten verbonden aan magistrale bereidingen voor jonge kinderen.
  • Kosten verbonden aan de toediening van inspuitbare tweedelijnsgeneesmiddelen bij ambulante patiënten: 
    • Daghospitalisatie in geval van IV amikacinetoediening.
    • Thuisverpleging in geval van IM toediening van capreomycine (of amikacine) en IV meropenemtoediening.