Bestelling van TB geneesmiddelen die niet op de markt zijn in België

Prothionamide, cycloserine en capreomycine

Hoewel niet op de markt in België kunnen ze toch besteld worden bij de firma Bepharbel onder de merknamen Peteha®, Cycloserin® en Capreomycin®.  Voor deze drie producten werd een publieksprijs vastgesteld.  Om die reden betaalt BELTA-TBnet andere specialiteiten van prothionamide (bijvoorbeeld Ektebin®) of capreomycine (bijvoorbeeld CapastatÒ) niet terug, evenmin als ethionamide.

PAS en clofazimine en thioridazine

Te bestellen in het buitenland.  De arts dient hiervoor een Artsenverklaring te bezorgen aan de apotheker.  Voor bijkomende inlichtingen betreffende het bestellen van geneesmiddelen in het buitenland kan de coördinatie BELTA-TBnet gecontacteerd worden.

Linezolid en bedaquiline

Op de markt in België, maar in principe enkel afgeleverd via de ziekenhuisapotheek .Voor bedaquiline dient voorafgaandelijk een terugbetalingsgarantie van BELTA-TBnet bekomen te worden.

Delamanid

Te bestellen in het buitenland via de ziekenhuisapotheek. Voorafgaandelijk dient een terugbetalingsgarantie van BELTA-TBnet bekomen te worden.

Geneesmiddelen te bestellen in het buitenland in geval van een tijdelijk tekort op de Belgische markt

Eender welk geneesmiddel kan tijdelijk niet beschikbaar zijn. Indien van een medicijn meerdere doseringen op de markt zijn, kan daar soms gebruik van gemaakt worden om het ontbrekende geneesmiddel te vervangen: bijvoorbeeld in plaats van 1 capsule Rifadine 300mg worden 2 capsules Rifadine 150mg gegeven; of een tekort aan Rifadine 150mg wordt opgevangen door de magistrale bereiding van 2 capsules van 150mg vanaf een capsule Rifadine 300mg. In theorie zou elk geneesmiddel magistraal bereid kunnen worden, maar het is niet altijd evident om de basismaterie te bekomen. Indien het voor de apotheker mogelijk is om het niet beschikbare medicijn te vervangen door een magistrale bereiding, zal BELTA-TBnet de kosten hiervan dekken.

Vaak is de simpelste en goedkoopste optie om het ontbrekende geneesmiddel in het buitenland te bestellen. Hiertoe dient de arts een Artsenverklaring aan de apotheker te bezorgen. De coördinatie BELTA-TBnet kan bijkomende inlichtingen verschaffen betreffende het bestellen van geneesmiddelen in het buitenland. Aangezien een medicijn dat normaalgesproken volledig vergoed wordt door de mutualiteit, niet langer terugbetaald wordt indien het geïmporteerd wordt, neemt BELTA-TBnet alle kosten gelieerd aan de invoer ten laste, inclusief het transport.