FR

Bestelling van TB geneesmiddelen die niet op de markt zijn in België

Prothionamide, Cycloserine en Capreomycine

Hoewel niet op de markt in België kunnen ze toch besteld worden bij de firma Econophar onder de merknamen Peteha®, Cycloserin® en Capreomycin®.  Voor deze drie producten werd een publieksprijs vastgesteld.  Om die reden betaalt BELTA-TBnet andere specialiteiten van prothionamide (bijvoorbeeld Ektebin®) of capreomycine (bijvoorbeeld Capastat®) niet terug, evenmin als ethionamide.

PAS, clofazimine en thioridazine 

Te bestellen in het buitenland.  De arts dient hiervoor een Artsenverklaring (5 KB) af te leveren.  Indien u problemen ondervindt bij de bestelling kunt u de coördinatie BELTA-TBnet om advies vragen.

Linezolid

Op de markt in België, maar in principe enkel afgeleverd via de ziekenhuisapotheek.