Gebruik van de BELTA-TBnet voorschriftformulieren

De BELTA-TBnet voorschriftformulieren kunnen gedownload en gefotokopieerd worden:

De arts vermeldt naam en identificatienummer van de patiënt en dateert het voorschrift.
Er staat geen beperking op het aantal verpakkingen dat op het BELTA-TBnet voorschriftformulier kan voorgeschreven worden.

Het voorschriftformulier wordt meegegeven met de patiënt, die het aan de apotheker geeft.

De arts mag niet vergeten om de vereiste terugbetalingsattesten aan te vragen bij de geneesheer adviseur van de mutualiteit: attest b (voor Rifadine en Amikacine) of d (voor Mycobutin). Indien geneesmiddelen uit het buitenland moeten geïmporteerd worden, dient de voorschrijvende arts een “artsenverklaring” toe te voegen.

Indien gewenst, kan de arts een fotokopie van het ingevulde voorschrift toevoegen aan het patiëntendossier.