Terugbetalingsprocedure van de gratis verstrekte geneesmiddelen

Registratie van de verstrekking

  • Patiënt zonder sociale dekking: de apotheker registreert de BELTA-TBnet voorschriftformulieren als niet-vergoedbaar voorschrift (het bijgevoegde RIZIV-formulier dient enkel voor de identificatie van de arts).
  • Patiënt met sociale dekking:
    • Geneesmiddelen die volledig of gedeeltelijk worden terugbetaald door het RIZIV: het RIZIV-voorschrift wordt volgens de geijkte procedure geregistreerd.
    • Geneesmiddelen die niet terugbetaald worden door het RIZIV: de BELTA-TBnet voorschriftformulieren worden als niet-vergoedbaar voorschrift geregistreerd.

Tarifering

  • RIZIV-voorschrift: de gewone procedure wordt gevolgd.
  • BELTA-TBnet voorschriftformulieren: de apotheker stuurt de originelen naar de tariferingsdienst. De tariferingsdienst verwerkt de BELTA-TBnetvoorschriften apart en stuurt een globale factuur aan BELTA-TBnet samen met een overzichtstabel van de afgeleverde geneesmiddelen en fotokopieën van de voorschriftformulieren. Hoe dient deze gevoelige informatie aan BELTA-TBnet verstuurd te worden? Klik hier. De originele voorschriften worden teruggestuurd naar de apotheker.

Speciale situaties

  • Uit het buitenland ingevoerde geneesmiddelen (PAS, clofazimine, geneesmiddelen geïmporteerd in geval van een tekort op de Belgische markt): de apotheker bezorgt alle relevante facturen (aankoop, transport, administratieve kosten) aan BELTA-TBnet. Deze worden integraal terugbetaald. Hoe dient deze gevoelige informatie aan BELTA-TBnet verstuurd te worden? Klik hier.
  • Magistrale bereidingen (capsules met aangepaste doseringen voor kinderen of capsules bereid in geval van een geneesmiddelentekort op de Belgische markt): de apotheker geeft alle details door aan de tariferingsdienst. Deze berekent hoeveel BELTA-TBnet dient terug te betalen.