FR

Terugbetalingsprocedure van de gratis verstrekte geneesmiddelen

Registratie van de verstrekking

  • Patiënt zonder sociale dekking: registreer de BELTA-TBnet voorschriftformulieren als niet-vergoedbaar voorschrift (het bijgevoegde RIZIV-formulier dient enkel voor de identificatie van de arts).
  • Patiënt met sociale dekking:
    - Geneesmiddelen die volledig of gedeeltelijk worden terugbetaald door het RIZIV: registreer het RIZIV-voorschrift volgens de geijkte procedure.
    - Geneesmiddelen die niet terugbetaald worden door het RIZIV: registreer de BELTA-TBnet voorschriftformulieren  als niet-vergoedbaar voorschrift

Tarifering

  • RIZIV-voorschrift: volg de gewone procedure.
  • BELTA-TBnet voorschriftformulieren: stuur de originelen naar de tariferingsdienst.  De tariferingsdienst verwerkt de BELTA-TBnetvoorschriften apart en stuurt een globale factuur aan BELTA-TBnet samen met een overzichtstabel van de afgeleverde geneesmiddelen en fotokopieën van de voorschriftformulieren.  De originele voorschriften worden teruggestuurd naar de apotheker.

Speciale situaties

  • Uit het buitenland ingevoerde geneesmiddelen: bezorg alle relevante facturen (aankoop, transport, administratieve kosten) aan BELTA-TBnet.  Deze worden integraal terugbetaald.
  • Magistrale bereidingen: geef alle details door aan de tariferingsdienst.  Deze berekent hoeveel BELTA-TBnet dient terug te betalen.