FR

Gebruik van de BELTA-TBnet voorschriftformulieren

De arts kan de voorschriftformulieren downloaden van de BELTA-TBnet website.

De arts mag zoveel verpakkingen als nodig voorschrijven op het BELTA-TBnet voorschriftformulier.
Daarnaast dient het voorschriftformulier te vermelden:

  • naam en identificatienummer van de patiënt
  • datum (het voorschrift is geldig tot 3 maand na deze datum)
  • stempel en handtekening van de geneesheer

Verifieer of eventueel vereiste attesten bijgevoegd zijn: attest b (voor Rifadine en Amukin) of d (voor Mycobutin) of Artsenverklaring (voor invoer uit buitenland).

Het “aangepast” voorschriftformulier wordt op maat gemaakt door de coördinatie BELTA-TBnet, volgens de specificaties van de voorschrijvende arts.