Voorschriftformulieren te gebruiken bij ambulante BELTA-TBnet patiënten die hun geneesmiddelen afhalen in een publieke apotheek

Geneesmiddelen die in aanmerking komen voor terugbetaling door BELTA-TBnet moeten voorgeschreven worden op specifieke BELTA-TBnet voorschriftformulieren. Hier moet een RIZIV voorschrift bijgevoegd worden.

  • De geneesmiddelen die volledig door de mutualiteit worden terugbetaald of ten laste genomen worden door een sociale instelling (Fedasil, OCMW enz.), moeten enkel op het RIZIV formulier voorgeschreven worden.
  • De geneesmiddelen die gedeeltelijk door de mutualiteit worden terugbetaald en waarvan BELTA-TBnet het remgeld ten laste neemt, moeten zowel op het RIZIV formulier als het BELTA-TBnet formulier voorgeschreven worden.
  • De geneesmiddelen die niet door de mutualiteit worden terugbetaald of niet ten laste genomen worden door een sociale instelling, moeten enkel op het BELTA-TBnet formulier worden voorgeschreven. Indien enkel geneesmiddelen ten laste van BELTA-TBnet voorgeschreven worden, moet een ongeldig gemaakt RIZIV voorschrift bijgevoegd worden zodat de apotheker de arts via de streepjescode kan identificeren.

Voor tuberculosegeneesmiddelen die niet op het voorschriftformulier vermeld zijn of voor magistrale bereidingen moet de arts een aangepast voorschriftformulier gebruiken dat kan aangevraagd worden bij het coördinatieteam.

De arts mag zoveel verpakkingen als nodig voorschrijven op het BELTA-TBnet voorschriftformulier.

Daarnaast dient het voorschriftformulier te vermelden:

  • naam en identificatienummer van de patiënt
  • datum (het voorschrift is geldig tot 3 maand na deze datum)
  • stempel en handtekening van de geneesheer

De apotheker verifieert of eventueel vereiste attesten bijgevoegd zijn: terugbetalingsattesten b (voor Rifadine en Amikacine) of d (voor Mycobutin) van de mutualiteit; of een “Artsenverklaring” indien geneesmiddelen uit buitenland moeten ingevoerd worden.