Ambulante opvolging

Onderzoeken en raadplegingen die door BELTA-TBnet ten laste kunnen genomen worden tijdens de opvolging van tuberculosepatiënten

 

Niet-multiresistente patiënt

Multiresistente patiënt

Sputum* rechtstreeks

Na 2 maand en op einde behandeling

Tot 4x tijdens ambulante periode

Sputum* cultuur

Na 2 maand en op einde behandeling

Tot 4x tijdens ambulante periode

Sputum* antibiogram

1x indien negatieve evolutie

1x indien negatieve evolutie

Klinische biologie ¹

2x tijdens ambulante periode

Tot 10x tijdens ambulante periode

Radiografie thorax

2 tot 3x tijdens ambulante periode + controle 6 maand na einde behandeling

Tot 9x tijdens ambulante periode + controle 6 en 12 maand na einde behandeling

Bijkomende beeldvorming

Te bespreken met coördinatie BELTA-TBnet

Raadpleging

Maandelijks (mag minder) + controle 6 maand (en 12 maand bij MDR) na einde behandeling

Consultatie ophthalmo
(kleurenzicht)

Enkel indien klachten.
(Regelmatig na te gaan door arts die instaat voor opvolging TBC)

Consultatie ORL (audiogram)

 _______

2x tijdens ambulante periode indien behandeld met amikacine of capreomycine

¹ Rode bloedcellen; Witte bloedcellen; Hemoglobine; Hematocriet; Formule; Thrombocyten
Sedimentatiesnelheid; C reactive protein
Bilirubine totaal; Bilirubine direct; SGOT; SGPT; γGT; Alkalische fosfatasen
Ureum; Creatinine; Urinezuur
T3; T4; TSH (Enkel in geval van prothionamidetoediening)

* Bacteriologische onderzoeken op andere stalen kunnen eveneens door BELTA-TBnet terugbetaald worden.

Indien de patiënt meer frequente onderzoeken of raadplegingen nodig heeft, moet met het BELTA-TBnet coördinatieteam besproken worden of deze kunnen terugbetaald worden.