FR

Diagnose

Onderzoeken en raadplegingen die door BELTA-TBnet ten laste kunnen genomen worden bij personen verdacht van tuberculose.

Sputum rechtstreeks1x  (indien nodig, mag overgegaan worden tot sputum inductie of bronchoscopie voor BAL)
Sputum cultuur
1x
Sputum antibiogram
1x
Klinische biologie ¹
1x
Radiografie thorax
1x
Bijkomende beeldvorming
CT scan indien RX thorax geen uitsluitsel biedt
Bijkomende diagnostische onderzoeken
bij verdenking extrapulmonale TBC

Te bespreken met coördinatie BELTA-TBnet

Raadpleging
2x

¹ Rode bloedcellen; Witte bloedcellen; Hemoglobine; Hematocriet; Formule; Thrombocyten
Sedimentatiesnelheid; C reactive protein
Bilirubine totaal; Bilirubine direct; SGOT; SGPT; γGT; Alkalische fosfatasen (enkel in geval van TB behandeling)
Ureum; Creatinine; Urinezuur (enkel in geval van TB behandeling)