Opvolging van de bij BELTA-TBnet geregistreerde patiënten

Een goede therapietrouw is van cruciaal belang voor het welslagen van de TBC-behandeling. Een goede samenwerking van artsen, sociale diensten en verpleegkundigen VRGT/FARES is essentieel.

  • Niet-MDR patiënten: de arts houdt een klinisch dossier bij. Ingeval er geen verwikkelingen zijn is het voldoende om een Opvolgingsformulier in te vullen bij beëindigen behandeling (of bij beëindigen BELTA-TBnet). Hoe dient deze gevoelige informatie aan BELTA-TBnet verstuurd te worden? Klik hier.

  • MDR-patiënten: de arts houdt de BELTA-TBnet coördinatie geregeld op de hoogte van wijzigingen in de toestand van de patiënt (bacteriologische evolutie, therapeutische aanpassingen enz.) en stuurt de tussentijdse klinische verslagen door, waarbij er over gewaakt moet worden dat de privacy van de patiënt gerespecteerd wordt. Bij het beëindigen van de behandeling moet het Opvolgingsformulier ingevuld worden. Hoe dient deze gevoelige informatie aan BELTA-TBnet verstuurd te worden? Klik hier.

De coördinatie BELTA-TBnet kan contact opnemen voor bijkomende gegevens in het kader van de evaluatie van het project of voor epidemiologisch of operationeel onderzoek.