FR

Patiëntenregistratie: procedure

Terugbetalingen zijn pas mogelijk nadat de patiënt bij BELTA-TBnet geregistreerd werd.

  • Neem onmiddellijk contact op met het coördinatieteam: 02-510 60 97 of klik hier.

  • Ga na of de patiënt een nationaal identificatienummer heeft.  Indien dat niet het geval is, geef dan meteen de volgende patiëntengegevens door: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adres in België.  Hiermee kan het coördinatieteam een “bis”-nummer aanvragen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

  • Vul een registratieformulier (177 KB) in (de verpleegkundige VRGT/FARES kan hierbij helpen), en stuur het naar Coordinatie BELTA-TBnet, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel of fax naar 02-511 46 14.