FR

Preventieve therapie

Onderzoeken en raadplegingen die door BELTA-TBnet ten laste kunnen genomen worden om TB uit te sluiten bij contacten van besmettelijke TB patiënten die preventieve therapie moeten krijgen. 

1x raadpleging
1x radiografie thorax
1x klinische biologie¹
Indien radiografie en klinische biologie normaalIn geval van twijfelachtig radiografisch beeld of laboresultaten die een inflammatoir proces suggereren
START preventieve therapieSTART NIET met preventieve therapie
Controle na 6 à 12 maanden:
1x raadpleging
1x radiografie thorax

Bacteriologisch onderzoek:

  • Sputum rechtstreeks
    (indien nodig, mag overgegaan worden tot sputum inductie of bronchoscopie voor BAL)
  • Sputum cultuur
  • Sputum antibiogram
CT scan
Bijkomende raadpleging
¹ Rode bloedcellen; Witte bloedcellen; Hemoglobine; Hematocriet; Formule; Thrombocyten
Sedimentatiesnelheid; C reactive protein
Bilirubine totaal; Bilirubine direct; SGOT; SGPT; γGT; Alkalische fosfatasen