Preventieve therapie

Onderzoeken en raadplegingen die door BELTA-TBnet ten laste kunnen genomen worden om TBC uit te sluiten bij contacten van besmettelijke TBC-patiënten die preventieve therapie moeten krijgen.

1x raadpleging
1x radiografie thorax
1x klinische biologie¹

Indien radiografie en klinische biologie normaal

In geval van twijfelachtig radiografisch beeld of laboresultaten die een inflammatoir proces suggereren

START preventieve therapie

START NIET met preventieve therapie

Controle na 6 à 12 maanden:
1x raadpleging
1x radiografie thorax

Bacteriologisch onderzoek:

·     Sputum* rechtstreeks
(indien nodig, mag overgegaan worden tot sputum inductie      of bronchoscopie voor BAL)

.     Sputum* cultuur

·     Sputum* antibiogram

CT scan

Bijkomende raadpleging

¹ Rode bloedcellen; Witte bloedcellen; Hemoglobine; Hematocriet; Formule; Thrombocyten
Sedimentatiesnelheid; C reactive protein
Bilirubine totaal; Bilirubine direct; SGOT; SGPT; γGT; Alkalische fosfatasen

* Bacteriologische onderzoeken op andere stalen kunnen eveneens door BELTA-TBnet terugbetaald worden.

Een IGRA test kan terugbetaald worden indien de test werd uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen in de Belgian Guidelines on the Diagnosis and Management of Latent Tuberculosis (2019).