FR

Tuberculosegeneesmiddelen waarvoor BELTA-TBnet kan tussenkomen.

Tuberculosegeneesmiddelen waarvoor BELTA-TBnet kan tussenkomen. 

Stofnaam *
Specialiteit
RIZIV categorie
rifampicine
Rifadine® (Sanofi-Aventis)
A (100% terugbetaald) ¹
D (100% ten laste patiënt) indien voorgeschreven
als preventieve therapie
isoniazideNicotibine® (Econophar)A (100% terugbetaald)
pyrazinamideTebrazid® (Kela pharma / Continental Pharma)A (100% terugbetaald)
ethambutolMyambutol® (Teofarma)A (100% terugbetaald)
amikacineAmukin® (Bristol-Myers Squibb)B (75% terugbetaald) ¹
moxifloxacineAvelox® (Bayer) of Proflox® (Therabel Pharma)B (75% terugbetaald)
rifabutineMycobutin® (Pfizer / Pharmacia)A (100% terugbetaald) ¹
prothionamide ² Peteha®Buiten categorie (100% ten laste patiënt)
cycloserine ²Cycloserine®Buiten categorie (100% ten laste patiënt)
capreomycine ²Capreomycin®Buiten categorie (100% ten laste patiënt)
PAS ³ Buiten categorie (100% ten laste patiënt)
linezolidZyvoxid® (Pfizer / Pharmacia)D (100% ten laste patiënt)
meropenemVoor te schrijven op stofnaamB (25% ten laste patiënt)
amoxycilline-clavulaanzuurVoor te schrijven op stofnaamB (75% terugbetaald)
Clofazimine  ³
Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

¹ Mits attest van de geneesheer-adviseur van de mutualiteit

² In België verkrijgbaar bij de firma Econophar³ In te voeren uit het buitenland (hiervoor is een speciale Artsenverklaring (5 KB) vereist)