Voorschriftformulieren te gebruiken bij BELTA-TBnet patiënten

1.    Gehospitaliseerde patiënten

De geneesmiddelen worden voorgeschreven op dagbasis op de gewone ziekenhuisformulieren.  Het ziekenhuis stuurt de factuur rechtstreeks aan BELTA-TBnet, ofwel maandelijks ofwel op het einde van de hospitalisatieperiode. Hoe dient deze gevoelige informatie aan BELTA-TBnet verstuurd te worden? Klik hier.

2.    Ambulante patiënten die hun geneesmiddelen afhalen in een publieke apotheek

Geneesmiddelen die in aanmerking komen voor terugbetaling door BELTA-TBnet moeten voorgeschreven worden op specifieke BELTA-TBnet voorschriftformulieren.  Hier moet een RIZIV voorschrift bijgevoegd worden.

Ø  Voorschriftformulier tuberculosegeneesmiddelen

Ø  Voorschriftformulier algemene geneesmiddelen op stofnaam

ð De geneesmiddelen die volledig door de mutualiteit worden terugbetaald of ten laste genomen worden door een sociale instelling (Fedasil, OCMW enz.), moeten enkel op het RIZIV formulier voorgeschreven worden. 

ð De geneesmiddelen die gedeeltelijk door de mutualiteit worden terugbetaald en waarvan BELTA-TBnet het remgeld ten laste neemt,  moeten zowel op het RIZIV formulier als het BELTA-TBnet formulier voorgeschreven worden. 

ð De geneesmiddelen die niet door de mutualiteit worden terugbetaald of niet ten laste genomen worden door een sociale instelling, moeten enkel op het BELTA-TBnet formulier worden voorgeschreven. Indien enkel geneesmiddelen ten laste van BELTA-TBnet voorgeschreven worden, moet een ongeldig gemaakt RIZIV voorschrift bijgevoegd worden zodat de apotheker de arts via de streepjescode kan identificeren.

Voor tuberculosegeneesmiddelen die niet op het voorschriftformulier vermeld zijn of voor magistrale bereidingen moet het coördinatieteam gecontacteerd worden om een aangepast formulier aan te vragen.