FR

Bedaquiline (Sirturo®)

Het antituberculeuze geneesmiddel Sirturo® van de firma Janssen is verkrijgbaar in België sinds 15 mei 2014. Momenteel is het product enkel beschikbaar in een verpakking van 188 tabletten die elk 100mg bedaquiline bevatten. Eén verpakking is voldoende voor één volledige behandeling van 24 weken. 

Meer details zijn te vinden in de “Samenvatting van de productkenmerken” op http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl .

Sirturo® mag enkel afgeleverd worden door de ziekenhuisapotheken.


Read more...

Bloedspiegelbepalingen

In afwachting van de mogelijkheid om bloedspiegelbepalingen uit te voeren in België, kan dit onderzoek gebeuren in Groningen, Nederland. Het is mogelijk de plasmaconcentraties van de 4 eerstelijnsgeneesmiddelen en een viertal tweedelijnsgeneesmiddelen te bepalen. Voor meer informatie betreffende staalafname en verzending, contacteer BELTA-TBnet (Tel: 02 510 60 97; E-mail: info@belta.be).

Delamanid (Deltyba)

Delamanid (Deltyba) van de firma Otsuka is toegelaten in Europa maar nog niet beschikbaar op de Belgische markt. Het is wel mogelijk het geneesmiddel in het buitenland te bestellen. Voor nadere inlichttingen, contacteer info@belta.be . 

Para-aminosalicylzuur (P.A.S.)

Para-aminosalicylzuur (P.A.S.) is beschikbaar op de Belgische markt onder de naam GranuPas®. Afleveringsvorm: doos met 30 zakjes die elk 4 gram "maagsap-resistent" granulaat bevatten. (vergelijkbaar met het te importeren Paser®)

Voor informatie betreffende de bestelprocedure: 
contacteer BELTA-TBnet: Tel: 02 510 60 97; E-mail: info@belta.be.