Doelstelling van BELTA-TBnet

In 2005 werd bij Koninklijk Besluit (10 maart 2005) een bijzonder model van verstrekking en betaling van tuberculosebehandeling opgericht dat moet toelaten een adequate tuberculosebehandeling mogelijk te maken voor alle tuberculosepatiënten - al dan niet multiresistent - in België. 

Hiertoe werd een overeenkomst gesloten tussen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Belgian Lung and Tuberculosis Association (BELTA), de moederorganisatie van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en het Fonds des Affections Respiratoires (FARES).

Het bijzonder model kreeg de naam BELTA-TBnet.  Na een proefperiode van 5 jaar werd het project voor onbepaalde duur verlengd door het Koninklijk Besluit van 23 december 2010.

BELTA-TBnet heeft als doelstelling om bij te dragen tot het beheersen van het tuberculoseprobleem in België door het wegnemen van de financiële barrières die de toegang tot een adequate TBC-preventie, diagnose en behandeling belemmeren.  Dit zou op zijn beurt moeten leiden tot een verlaging van het aantal TBC-gevallen in België, een vermindering van de transmissie van de tuberkelbacil en het voorkomen van multiresistente TBC.