FR

Terugbetalingen verzekerd door BELTA-TBnet bij personen ten laste van de OCMW’s

BELTA-TBnet komt enkel tussen voor de geneesmiddelen die niet door de OCMW’s ten laste worden genomen in het kader van de directe of dringende medische hulpverlening:

  • geneesmiddelen voor de behandeling van multiresistente tuberculose:
    - buiten categorie: Peteha®, Cycloserin®Capreomycin®, PAS, clofazimine en thioridazine;
    - categorie D: Zyvoxid®, meropenem;
  • geneesmiddelen categorie D voor preventieve therapie: Rifadine®;
  • generische geneesmiddelen categorie D ter behandeling van de nevenwerkingen van de anti-tuberculosetherapie: pyridoxine, cetirizine (of andere H1-antihistaminica), domperidon (of andere gastroprokinetische anti-emetica), lorazepam (of andere benzodiazepines).

De arts dient de door BELTA-TBnet terug te betalen geneesmiddelen voor te schrijven op de aangepaste BELTA-TBnet voorschriftformulieren (formulier voor tuberculosegeneesmiddelen en formulier voor de algemene geneesmiddelen op stofnaam).