Terugbetalingen verzekerd door BELTA-TBnet bij personen ten laste van de OCMW’s

BELTA-TBnet komt enkel tussen voor de geneesmiddelen die niet door de OCMW’s ten laste worden genomen in het kader van de directe of dringende medische hulpverlening:

·       geneesmiddelen voor de behandeling van multiresistente tuberculose:

o  geneesmiddelen beschikbaar op de Belgische markt die niet terugbetaald worden in geval van TBC maar wel voor andere indicaties: linezolid, meropenem.

o  buiten categorie: Peteha®, Cycloserin®, Capreomycine®, Sirturo®.

o  in te voeren uit het buitenland: PAS, clofazimine, thioridazine, delamanid.

·       geneesmiddelen categorie D voor preventieve therapie: Rifadine®.

·       generische geneesmiddelen categorie D ter behandeling van de nevenwerkingen van de anti-tuberculosetherapie: pyridoxine, cetirizine (of andere H1-antihistaminica), domperidon (of andere gastroprokinetische anti-emetica), lorazepam (of andere benzodiazepines), D-cure (vitamine D).