FR

De rol van de opvangcentra bij de behandeling van tuberculosepatiënten:

De opvangcentra nemen de volledige kostprijs ten laste van:

  • de hospitalisatie
  • alle diagnostische en opvolgingsonderzoeken en raadplegingen
  • de geneesmiddelen die in België op de markt zijn. Het kan gaan om geneesmiddelen behorend tot RIZIV categorieën A (100% terugbetaald), B, C, Cs (gedeeltelijk terugbetaald) en D (niet terugbetaald).

Ingeval een multiresistente patiënt behandeld dient te worden met een geneesmiddel buiten categorie (Peteha®, Cycloserin®, Capreomycin®) of dat uit het buitenland moet ingevoerd worden (PAS, clofazimine, thioridazine) of dat niet door het RIZIV erkend is als antituberculosegeneesmiddel (Zyvoxid®, meropenem) kan beroep gedaan worden op BELTA-TBnet.