Tuberculose bij asielzoekers: een probleem

Tuberculose is een belangrijk probleem bij asielzoekers. In de periode 2006 - 2017 zijn 10,0% van alle tuberculosepatiënten in België asielzoekers: zie grafiek. De tuberculose-incidentie bij de Belgen vertoont reeds jaren een neerwaartse trend, van 12,9 per 100.000 in 1990 naar 4,7 in 2017.  Bij de asielzoekers is dit cijfer meer dan 40 keer hoger. In 2017 werden 98,7% van de asielzoekers die in aanmerking kwamen voor screening, gescreend voor TBC. De  tuberculosedetectiegraad bedroeg 218 per 100.000. Alle opvangcentra worden dan ook regelmatig geconfronteerd met TBC-patiënten.  Een aantal van deze patiënten zijn besmet met multiresistente kiemen.  39,1% van de multiresistente tuberculosegevallen gediagnosticeerd in België van 2006 tot 2017 zijn asielzoekers.  Twee derden (66,7%) zijn afkomstig uit de voormalige Sovjetunie, vooral uit Tsjetsjenië (31,9%) en Georgië (13,9%). De overige MDR patiënten komen overwegend uit Tibet (12,9%) en Somalië (9,7%).