FR

Tuberculose bij asielzoekers: een probleem

Tuberculose is een belangrijk probleem bij asielzoekers. In de periode 2006 - 2010 zijn 10,4% van alle tuberculosepatiënten in België asielzoekers. Terwijl de tuberculose-incidentie in de Belgische bevolking rond de 5 per 100.000 schommelt, bedraagt ze ongeveer 600 per 100.000 onder de asielzoekers 2006 - 2010. Alle opvangcentra worden dan ook regelmatig geconfronteerd met tuberculosepatiënten.  Een aantal van deze patiënten zijn besmet met multiresistente kiemen.  52% van de multiresistente tuberculosegevallen gediagnosticeerd in België van 2001 tot 2010 zijn asielzoekers.  Ze zijn overwegend afkomstig uit Tsjetsjenië, de republieken van de vroegere Sovjet Unie, Tibet en Congo.