Tuberculose bij asielzoekers: een probleem

Tuberculose is een belangrijk probleem bij asielzoekers. In de periode 2006 - 2016 zijn 10,0% van alle tuberculosepatiënten in België asielzoekers: zie grafiek. Terwijl de tuberculose-incidentie bij de Belgen reeds jaren een neerwaartse trend vertoont, van 12,9 per 100.000 in 1990 naar 5,0 in 2016, is dit cijfer meer dan 40 keer hoger bij de asielzoekers. In 2016 werd meer dan 85% van de asielzoekers bij aankomst gescreend voor TBC en de tuberculosedetectiegraad  bedroeg 210 per 100.000. Alle opvangcentra worden dan ook regelmatig geconfronteerd met TBC-patiënten.  Een aantal van deze patiënten zijn besmet met multiresistente kiemen.  38,9% van de multiresistente tuberculosegevallen gediagnosticeerd in België van 2006 tot 2016 zijn asielzoekers.  Meer dan twee derden (67,1%) zijn afkomstig uit de voormalige Sovjetunie, vooral uit Tsjetsjenië (32,9%) en Georgië (12,9%), en verder uit Tibet (12,9%) en Somalië (8,6%).