Versturen van gevoelige informatie aan BELTA-TBnet

BELTA-TBnet houdt zich aan de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Een groot deel van de communicaties met BELTA-TBnet bevat persoonsgebonden gegevens en andere gevoelige informatie. De gegevensoverdracht dient te gebeuren op zulke wijze dat de privacy van de betrokken persoon gerespecteerd wordt, conform de Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming, of in het Engels: GDPR - General Data Protection Regulation) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens evenals alle andere bepalingen die van toepassing zijn. Voor meer uitleg over de manier waarop BELTA-TBnet persoonsgebonden gegevens verwerkt, kan onze privacy policy geconsulteerd worden.

Concreet betekent dit dat er geen persoonsgegevens mogen verzonden worden via e-mail, niet in de mail zelf en niet als bijlage. Mailverkeer is bedoeld voor het uitwisselen van algemene informatie, waarbij het vermelden van gegevens die toelaten een persoon te identificeren dient vermeden te worden. Indien een informatieverzoek niet mogelijk is zonder de betrokken persoon te identificeren, wordt aangeraden eerst BELTA-TBnet telefonisch (02 518 18 87) te contacteren om af te spreken op welke manier de data veilig kunnen gecommuniceerd worden.

Hieronder volgen een aantal suggesties die moeten helpen om de gegevens die BELTA-TBnet nodig heeft op een veilige manier te versturen.

VRGT en FARES beschikken over een beveiligd platform dat toelaat alle mogelijke gegevens op een volledig beschermde manier aan BELTA-TBnet mee te delen.

Voor alle anderen (artsen, apothekers, verpleegkundigen, sociaal werkers e.d.):

  • Aanvraag INSZ nummer: de gegevens kunnen per telefoon (02 518 18 87) of per fax* (02 511 46 14) gecommuniceerd worden.
  • Registratie- en opvolgingsformulieren: opsturen per brief (BELTA-TBnet, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel) of per fax* (02 511 46 14).
  • Facturen worden bij voorkeur opgestuurd per brief (BELTA-TBnet, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel). Eventueel kunnen ze bezorgd worden aan de verpleegkundigen van VRGT of FARES die ze kunnen versturen via hun beveiligd platform.
  • Klinische patiëntengegevens:
  • Niet-dringende gegevens (die ter informatie meegedeeld worden): bij voorkeur opsturen per brief (BELTA-TBnet, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel).
  • Dringende gegevens: Het zal veelal gaan om problematische MDR patiënten waarover overleg moet gepleegd worden met de MDR experten. De MDR Werkgroep zal in de nabije toekomst beschikken over een eigen beveiligd platform om informatie uit te wisselen. Artsen die geen toegang hebben tot dit platform moeten de BELTA-TBnet coördinatie contacteren per telefoon (02 518 18 87) om af te spreken hoe de informatie kan verstuurd worden.

_________________

* Vooraleer een fax te versturen, is het aangeraden om eerst per telefoon (02 518 18 87) BELTA-TBnet op de hoogte te brengen van de geplande faxtransmissie ten einde te garanderen dat de fax meteen bij de juiste persoon terecht komt.