Algemene geneesmiddelen voor het behandelen van de nevenwerkingen van de tuberculosemedicatie waarvoor BELTA-TBnet kan tussenkomen.

BELTA-TBnet kan een aantal klassen van geneesmiddelen ten laste nemen bij ernstige nevenwerkingen die het verder zetten van de behandeling in het gedrang brengen. Voor elke klasse wordt een typemolecule vermeld.  Ook andere molecules die tot dezelfde klasse behoren, kunnen voorgeschreven worden, maar alle voorschriften dienen steeds op stofnaam te gebeuren.  BELTA-TBnet zal geen specialiteit terugbetalen indien er generische alternatieven voorhanden zijn.

Klasse geneesmiddel*

Typemolecule

Stofnaam

RIZIV categorie

Vitamine B6

pyridoxine

D (100% ten laste patiënt)

H1-antihistaminica

cetirizine

Cs (40% terugbetaald) of D (100% ten laste patiënt) naargelang de verpakking

Gastroprokinetische anti-emetica

domperidon

D (100% ten laste patiënt)

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor antidepressiva

fluoxetine

B (75% terugbetaald)

Benzodiazepines

lorazepam

D (100% ten laste patiënt)

Maagzuursecretie-inhibitoren

H2-antihistaminica

ranitidine

C (50% terugbetaald)

Protonpomp-inhibitoren

omeprazol

B (75% terugbetaald) of C (50% terugbetaald) naargelang de verpakking

Glucocorticoïden

methylprednisolon

B (75% terugbetaald)

Vitamine D (D-cure®)

colecalciferol

D (100% ten laste patiënt)

* Bijkomende geneesmiddelen zijn mogelijk mits voorafgaande goedkeuring door de Coördinatie BELTA-TBnet