De rol van de ziekenhuizen in het kader van BELTA-TBnet

  • Nagaan van de sociale situatie van nieuw gediagnosticeerde tuberculosepatiënten en eventueel sociale ondersteuning regelen via het OCMW of een andere instelling. Indien geen sociale dekking kan geregeld worden neemt BELTA-TBnet de patiënt ten laste zodra deze het ziekenhuis verlaat. In dat geval moet de patiënt tijdig bij BELTA-TBnet geregistreerd worden.
  • Behandeling van gehospitaliseerde TBC-patiënten: BELTA-TBnet neemt de tweedelijnsgeneesmiddelen (voorgeschreven omwille van multiresistente TBC of een andere reden) ten laste. In uitzonderlijke gevallen kan BELTA-TBnet ook de eerstelijnsgeneesmiddelen en bepaalde raadplegingen en onderzoeken ten laste nemen. Dit dient op voorhand met het BELTA-TBnet coördinatieteam afgesproken te worden.
  • Diagnose en behandeling van ambulante TBC-patiënten en contactpersonen die gevolgd worden op de externe raadpleging. Naargelang de doelgroep komt BELTA-TBnet tussen in de terugbetaling van de
    • geneesmiddelen
    • diagnose- en opvolgonderzoeken
    • raadplegingen

  • Daghospitalisatie voor toediening amikacine