Diagnose

Onderzoeken en raadplegingen die door BELTA-TBnet ten laste kunnen genomen worden bij personen bij wie tuberculose vermoed wordt

Sputum* rechtstreeks

1x  (indien nodig, mag overgegaan worden tot sputum inductie of bronchoscopie voor BAL)

Sputum* cultuur

1x

Sputum* antibiogram

1x

Klinische biologie ¹

1x

Radiografie thorax

1x

Bijkomende beeldvorming

CT scan indien RX thorax geen uitsluitsel biedt

Bijkomende diagnostische onderzoeken 
bij verdenking extrapulmonale TBC

Te bespreken met coördinatie BELTA-TBnet

Raadpleging

2x

¹ Rode bloedcellen; Witte bloedcellen; Hemoglobine; Hematocriet; Formule; Thrombocyten 
Sedimentatiesnelheid; C reactive protein
Bilirubine totaal; Bilirubine direct; SGOT; SGPT; γGT; Alkalische fosfatasen 
(enkel in geval van TBC-behandeling)
Ureum; Creatinine; Urinezuur 
(enkel in geval van TBC-behandeling)

* Bacteriologische onderzoeken op andere stalen kunnen eveneens door BELTA-TBnet terugbetaald worden.