FR

Geneesmiddelen en andere aan de behandeling verbonden onkosten die door BELTA-TBnet ten laste worden genomen

1. Alle tuberculosegeneesmiddelen, inclusief de tweedelijnsgeneesmiddelen die uit het buitenland moeten ingevoerd worden:
      zie tabel tuberculosegeneesmiddelen (met vermelding RIZIV categorie).

2. Bepaalde generische geneesmiddelen voor de behandeling van de nevenwerkingen van de tuberculosemedicatie:
      zie tabel algemene geneesmiddelen (met vermelding RIZIV categorie).

3. Kosten verbonden aan magistrale bereidingen voor jonge kinderen.

4. Kosten verbonden aan de toediening van amikacine bij ambulante patiënten:

  • Daghospitalisatie in geval van IV toediening.
  • Thuisverpleging in geval van IM toediening.