De arts en BELTA-TBnet

Hoewel BELTA-TBnet zich vooral toespitst op ambulante patiënten, belangt het project ook de ziekenhuizen aan. In bepaalde gevallen worden een aantal verstrekkingen in het ziekenhuis door BELTA-TBnet ten laste genomen.