FR

Onderzoeken en raadplegingen terugbetaald door BELTA-TBnet

BELTA-TBnet komt tussen in:

BELTA-TBnet zal de onderzoeken en raadplegingen enkel ten laste nemen in zoverre deze niet door de mutualiteit of een andere instantie worden terugbetaald.
Indien de patiënt bijkomende onderzoeken of raadplegingen nodig heeft die niet in de tabellen vermeld staan, moet steeds op voorhand de goedkeuring van het BELTA-TBnet coördinatieteam gevraagd worden.

Voor de raadplegingen en onderzoeken die plaatsvinden in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de factuur rechtstreeks aan BELTA-TBnet.

Artsen die een tuberculosepatiënt opvolgen en niet verbonden zijn aan een ziekenhuis sturen per consulatie een  Consultatieformulier (123 KB) aan BELTA-TBnet.  Dit formulier doet dienst als factuur.