FR

Opvolging van de bij BELTA-TBnet geregistreerde patiënten

Een goede therapietrouw is van cruciaal belang voor het welslagen van de TB behandeling.  Een goede samenwerking van artsen, sociale diensten en verpleegkundigen VRGT/FARES is essentieel.

  • Niet-MDR patiënten: arts houdt klinisch dossier bij.  Ingeval er geen verwikkelingen zijn is het voldoende om een Opvolgingsformulier (127 KB) in te vullen bij beëindigen behandeling (of bij beëindigen BELTA-TBnet)
  • MDR-patiënten: hou de BELTA-TBnet coördinatie geregeld op de hoogte van wijzigingen in de toestand van de patiënt (bacteriologische evolutie, therapeutische aanpassingen enz.).  Stuur de tussentijdse klinische verslagen door. Vul het Opvolgingsformulier (127 KB) in bij beëindigen behandeling
De coördinatie BELTA-TBnet kan contact opnemen voor bijkomende gegevens in het kader van de evaluatie van het project of voor epidemiologisch of operationeel onderzoek.