FR

Terugbetaalde verstrekkingen in het kader van BELTA-TBnet

1. Nagaan van de sociale situatie van nieuw gediagnosticeerde tuberculosepatiënten en eventueel sociale ondersteuning regelen via het OCMW of een andere instelling.  Indien geen sociale dekking kan geregeld worden neemt BELTA-TBnet de patiënt ten laste zodra deze het ziekenhuis verlaat.  In dat geval moet de patiënt tijdig bij BELTA-TBnet geregistreerd worden.

2. Behandeling van gehospitaliseerde TB patiënten: BELTA-TBnet neemt de  tweedelijnsgeneesmiddelen (voorgeschreven omwille van multiresistente TB of een andere reden) ten laste. In uitzonderlijke gevallen kan BELTA-TBnet ook de eerstelijnsgeneesmiddelen en bepaalde raadplegingen en onderzoeken ten laste nemen.  Dit dient op voorhand met het BELTA-TBnet coördinatieteam afgesproken te worden.

3. Diagnose en behandeling van ambulante TB patiënten en contactpersonen die gevolgd worden op de externe raadpleging.  Naargelang de doelgroep komt BELTA-TBnet tussen in de terugbetaling van de

  • geneesmiddelen
  • diagnose- en opvolgonderzoeken
  • raadplegingen

4. Daghospitalisatie voor toediening amikacine