Terugbetalingsprocedure van de door het ziekenhuis geleverde verstrekkingen

Het ziekenhuis stuurt de facturen rechtstreeks aan BELTA-TBnet. Dit mag per prestatie, of maandelijks, of op het einde van de hospitalisatieperiode.Hoe dient deze gevoelige informatie aan BELTA-TBnet verstuurd te worden? Klik hier.

Mogen aan BELTA-TBnet gefactureerd worden:

  • Tweedelijnsgeneesmiddelen (voorgeschreven omwille van multiresistente TBC of een andere reden), verstrekt door de ziekenhuisapotheek. Vermeld de naam van de patiënt en de hoeveelheid en de prijs van elk geneesmiddel.  Uit het buitenland ingevoerde geneesmiddelen worden integraal terugbetaald mits voorleggen van alle relevante facturen (aankoop, transport, administratieve kosten). Magistrale bereidingen worden eveneens terugbetaald.
  • Raadplegingen op de externe raadpleging. Vermeld de naam van de patiënt, de naam van de arts, de datum van de raadpleging en de RIZIV code van de uitgevoerde raadpleging.
  • Radiografische en labo-onderzoeken (inclusief het forfait) aangevraagd via de externe raadpleging.  Vermeld de naam van de patiënt, de datum van het onderzoek, de RIZIV code en het tarief van de uitgevoerde onderzoeken en het forfait.
  • Daghospitalisatie (voor toediening amikacine)
  • In uitzonderlijke gevallen kunnen ook de eerstelijnsgeneesmiddelen en bepaalde raadplegingen en onderzoeken van gehospitaliseerde TB-patiënten aan BELTA-TBnet gefactureerd worden.  Dit dient op voorhand met het BELTA-TBnet coördinatieteam afgesproken te worden.

BELTA-TBnet verzekert de terugbetaling van de geneesmiddelen, raadplegingen en onderzoeken volgens de RIZIV tarieven.