Tuberculosegeneesmiddelen waarvoor BELTA-TBnet kan tussenkomen.

Stofnaam *

Specialiteit

RIZIV categorie

rifampicine

Rifadine® (Sanofi-Aventis)

A (100% terugbetaald) ¹
D (100% ten laste patiënt) indien voorgeschreven als preventieve therapie

isoniazide

Nicotibine® (Bepharbel)

A (100% terugbetaald)

pyrazinamide

Tebrazid® (Kela pharma)

A (100% terugbetaald)

ethambutol

Myambutol® (Teofarma)

A (100% terugbetaald)

amikacine

Voor te schrijven op stofnaam

B (75% terugbetaald) ¹

moxifloxacine

Voor te schrijven op stofnaam

B (75% terugbetaald) 2

levofloxacine

Voor te schrijven op stofnaam

B (75% terugbetaald) 2

rifabutine

Mycobutin® (Pfizer / Pharmacia)

A (100% terugbetaald)  ¹

prothionamide 3

Peteha®

Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

cycloserine 3

Cycloserine®

Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

capreomycine 3

Capreomycin®

Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

PAS 4

 

Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

linezolid 5

Voor te schrijven op stofnaam

D (100% ten laste patiënt)

meropenem

Voor te schrijven op stofnaam

D (100% ten laste patiënt)

amoxycilline-clavulaanzuur

Voor te schrijven op stofnaam

B (75% terugbetaald)

clofazimine  4

 

Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

bedaquiline 5, 6

Sirturo® (Janssen)

Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

delamanid 4, 5, 6

DeltybaÒ (Otsuka)

Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

* Bijkomende geneesmiddelen (zoals levofloxacine, thioridazine of delamanid) zijn mogelijk mits voorafgaande goedkeuring door de Coördinatie BELTA-TBnet

¹ Mits attest van de geneesheer-adviseur van de mutualiteit

² Op voorwaarde dat de behandelende arts op het voorschrift “derdebetalingsregeling van toepassing” heeft vermeld
³ In België verkrijgbaar bij de firma Bepharbel
4 In te voeren uit het buitenland (hiervoor is een speciale  Artsenverklaring vereist)
5 Aflevering uitsluitend via de ziekenhuisapotheek
6 Terugbetaling aan te vragen bij BELTA-TBnet. Afhankelijk van de goedkeuring door een expertengroep van MDR-TBC specialisten.