Tuberculosegeneesmiddelen waarvoor BELTA-TBnet kan tussenkomen.

Stofnaam *

Specialiteit

RIZIV categorie

rifampicine

Rifadine® (Sanofi-Aventis)

A (100% terugbetaald) ¹
D (100% ten laste patiënt) indien voorgeschreven als preventieve therapie

isoniazide

Nicotibine® (Bepharbel)

A (100% terugbetaald)

pyrazinamide

Tebrazid® (Kela pharma)

A (100% terugbetaald)

ethambutol

Myambutol® (Teofarma)

A (100% terugbetaald)

amikacine

Voor te schrijven op stofnaam

B (75% terugbetaald) ¹

moxifloxacine

Voor te schrijven op stofnaam

B (75% terugbetaald)

rifabutine

Mycobutin® (Pfizer / Pharmacia)

A (100% terugbetaald) ¹

prothionamide ²

Peteha®

Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

cycloserine ²

Cycloserine®

Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

capreomycine ²

Capreomycin®

Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

PAS ³

 

Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

linezolid 4

Voor te schrijven op stofnaam

D (100% ten laste patiënt)

meropenem

Voor te schrijven op stofnaam

D (100% ten laste patiënt)

amoxycilline-clavulaanzuur

Voor te schrijven op stofnaam

B (75% terugbetaald)

clofazimine  ³

Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

bedaquiline 4, 5

Sirturo® (Janssen)

Buiten categorie (100% ten laste patiënt)

* Bijkomende geneesmiddelen (zoals levofloxacine, thioridazine of delamanid) zijn mogelijk mits voorafgaande goedkeuring door de Coördinatie BELTA-TBnet

¹ Mits attest van de geneesheer-adviseur van de mutualiteit

² In België verkrijgbaar bij de firma Bepharbel
³ In te voeren uit het buitenland (hiervoor is een speciale Artsenverklaring vereist)
4 Aflevering uitsluitend via de ziekenhuisapotheek

5 Terugbetaling aan te vragen bij BELTA-TBnet. Afhankelijk van de goedkeuring door een expertengroep van MDR-TBC specialisten.